Wednesday, January 27, 2016

Baha sa Langla December 16, 2015

Bumaha na noong October 18, 2015 Typhoon Lando 

at eto na naman Typhoon Nona ang pangalan. December 16, 2015

No comments:

Post a Comment